Strona główna » Produkty i usługi

Proces technologiczny wykonania powłoki oraz sama powłoka nie wpływa na strukturę i własności materiału podłoża. Wytworzona powłoka ochronna będzie posiadała strukturę wielowarstwową, która zapewnia wysoką odporność na połączone procesy zużycia erozyjnego i korozyjnego oraz umożliwia stosunkowo prostą regenerację powłok.

Proces wykonania oferowanych przez nas powłok o dużej odporności erozyjnej czy też korozyjnej obejmuje:


1. Przygotowanie powierzchni poprzez obróbkę strumieniowo-ścierną,


2. Natryskiwanie cieplne stosownej powłoki


3. Doszczelnienie.

 

Wśród metod jakie stosujemy jest m.in. natryskiwanie łukowe i naddźwiękowe.

Podczas natryskiwania łukowego, w którym materiał powłokowy stanowią druty o określonym składzie chemicznym topioną są w łuku elektrycznym. Za pomocą gazu rozpylającego, (sprężonego powietrza), stopiony metal jest rozpylany i przenoszony na przygotowaną powierzchnię przedmiotu.

Natryskiwanie naddźwiękowe wykorzystuje proszki np. metaliczno-ceramiczne, które są nadtapiane i rozpędzane w płomieniu gazu palnego z tlenem do prędkości naddźwiękowych. Wysoka energia kinetyczna strugi umożliwia uzyskanie powłoki o wysokiej szczelności, twardości i przyczepności do podłoża. Na dzień
dzisiejszy jest to najlepsza metoda natryskiwania cieplnego powłok zawierających dużą ilość faz węglikowych. Nakładane przez naszą firmę powłoki charakteryzują się jednolitą struktura, wysoką twardością i szczelnością oraz zespołem korzystnych cech użytkowych.

Proponowane przez nas powłoki ochronne były przebadane przez TUV oraz uzyskały pozytywną opinię Urzędu Dozoru

Wideo

Pablonet • Strony www